Honderd boeken

In de tijd van de Amerikaans goudkoorts trokken velen naar onherbergzame gebieden op zoek naar goud. Men nam vele ontberingen voor lief in de hoop schatrijk te worden. Men wist: de grootste schatten zitten vaak het diepst verborgen. Sommigen gaven snel de moed op en keerden met lege zakken huiswaarts. Anderen gingen door en hielden vol en werden schatrijk. 

Zo is het ook met het lezen van boeken. Er zijn in de loop der tijden vele boeken geschreven waar grote wijsheid in verborgen zit. Velen vandaag de dag nemen de moeite niet om naar dit goud op zoek te gaan. Er wordt weinig gelezen. Deze website is een pleidooi om meer te lezen. Om de wijsheid der eeuwen uit de boeken op te delven. Dat kan soms moeite kosten, maar het is die moeite wel waard. Het is zaak om net als de gouddelvers in Amerika deze schatten op te delven.

De dichter van Spreuken leert dat het verwerven van wijsheid en inzicht beter is dan het verweven van goud en zilver. In plaats van de eindeloze jacht naar rijkdom en bezit, jaagt een christen wijsheid na. Wijsheid wordt gevonden in de dienen van de HEERE, maar ook door kennis te nemen van de wijsheid van anderen. De middeleeuwse geleerde Bernard van Chartres zei: ‘Wij zijn dwergen staande op de schouders van reuzen‘. We zijn veel kleiner, maar staande de schouders van onze voorvaders, kijken we toch iets verder… Die wijsheid van onze voorvaders hebben we echter niet zomaar. Die moeten we opdelven uit het verleden. Boeken zijn een belangrijke bron van wijsheid.

Om die reden is het ‘honderd boeken project’ gestart. Het doel is om een overzicht te publiceren van honderd boeken die elke christen gelezen moet hebben. Boeken die inspireren, boeken die ontroeren, boeken die de wereld hebben veranderd. Honderd boeken die het waard zijn om te lezen. Honderd boeken die wijs kunnen maken.