Krijn de Jong, Gedicht gedacht

krijn de jong, gedicht gedachtEen verzameling christelijke gedichten uit vele eeuwen bijeengebracht en met het hart gelezen, dat is wat Krijn de Jong in Gedicht gedacht heeft gedaan. We vinden in deze bundel veel bekende, maar ook minder bekende gedichten. Ongemerkt maak je kennis met een heel aantal christelijke dichters. Elk gedicht wordt voorafgegaan door een korte biografische schets en inleiding. Ook geeft de Jong een korte impressie hoe het gedicht hemzelf heeft geraakt. Op soms verrassende wijze weet hij de lijnen door te trekken naar Christus. Gedicht gedacht is een mooi startpunt om thuis te raken in de christelijke poëzie.

Veel van de dichtregels in deze bundel blijven je bij en zetten je aan het denken. Zo ook de de eerste regels van een gedicht van Anton Duinkerken, Lied van de vrede op aarde.

Men zoek helaas de vrede niet,
Waar God beloofde, dat men vindt:
Bij ’t pasgeboren Kind
En bij het hemels lied.