Simon Montefiori (red.), Toespraken die de wereld veranderden

Montefiori, Toespraken die de wereld veranderdenI have a dream‘ is misschien wel de meest bekende zin uit een toespraak aller tijden. Marten Luther King sprak deze woorden uit op een beslissend moment in de geschiedenis. De toespraak waarin hij dit zei is, samen met nog negenenveertig andere toespraken, te lezen in Toespraken die de wereld veranderden. In dit boek neemt de auteur ons mee naar belangrijke keerpunten in de wereldgeschiedenis. Vijftig toespraken die elk op eigen wijze de wereld veranderd hebben. Elke toespraak wordt voorafgegaan door een korte inleiding waarin de historische situatie wordt geschetst. Ook vinden we bij elke toespraak een korte biografie van de redenaar. Het boek bevat inspirerende lofzangen, ontroerende redevoering, maar ook stuitende toespraken. Toespraken die de waarheid van een tijdperk vastleggen, maar ook toespraken vol leugens. We vinden toespraken van Fransiscus van Asissi, van Gandi, van Elie Wiesel en van paus Fransiscus. Maar ook van Lenin, van Stalin en van Adolf Hitler. Ook zijn er ‘toespraken’ van Mozes (de tien geboden) en van Jezus (de Bergrede) opgenomen. In het bespreken van deze laatste twee komt het seculiere karakter van het boek naar voren. Ons inziens kan Gods openbaring niet op hetzelfde niveau gesteld worden als de andere toespraken die het boek bevat. Los van deze kanttekening is dit zeker een boek dat je gelezen moet hebben.