Thomas More, Utopia

More, UtopiaThomas More (1478-1535) was een tijdgenoot van Maarten Luther. Hij leefde in Engeland in een turbulente tijd van armoede, sociale onrust, corrupte rechtspraak en falende politiek. Het was ook de tijd van het opkomende Humanisme en de ontdekking van Amerika deed de horizon verwijdden. Achteraf gezien was het een tijd van grote politieke en maatschappelijke omwentelingen. In het jaar 1516, een jaar voordat Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg spijkerde, schreef More zijn beroemde boek Utopia. Uit onvrede met de gang van zaken in Engeland verzon hij een socialistische heilstaat. Moore neemt ons mee naar een denkbeeldig eiland, Utopia.  Men woont er in 54 steden, elke stad bestaat uit 6000 huishouden en elk huishouden uit 10-16 volwassenen. Overheersing en luxe zijn afgeschaft, er is geen privébezit en er is geen werkeloosheid. More beschrijft een ideale samenleving waar er voor iedereen genoeg is en waar iedereen tevreden is. Het droombeeld van More getuigt van een optimisme en heeft in de loop der eeuwen velen aangesproken. More was zich ervan bewust dat het niet meer dan een droom was. Eeuwen later moeten ook wij erkennen dat een heilstaat op aarde nooit gerealiseerd zal worden. Het doet een christen verlangen naar de komst van de Ander, die werkelijke vrede zal brengen.

Thomas More was 37 jaar oud toen hij het boek schreef. Hij was toen nog geen man van naam, maar kreeg later een hoge positie aan het hof van koning Hendrik VIII. Hij keerde zich tegen de Reformatie en de theologie van Luther. Als trouw katholiek kwam hij ook in opstand tegen de afscheiding van de Rooms Katholieke Kerk  door de koning. Als gevolg daarvan werd hij in 1535 ter dood veroordeeld. In de laatste drie weken voor zijn dood schreef hij nog een boekje met de titel ‘over de droefheid tot Christus’. In dit boekje getuigt hij van zijn hoop op Christus. Hij sterft op 6 juli 1535.

Klik hier voor een Engelstalige versie van Utopia.