Ewald Mackay, Een leeskamer in het grote huis

Makay, Een leeskamerIn Een leeskamer in het grote huis leest de auteur samen met ons gedeelten uit vijfentwintig belangrijke werken uit de christelijke traditie. De auteur beschrijft de christelijke traditie als een groot huis. Het is een huis gegrond op de rots Christus. Het heeft sterke muren van de eeuwenoude traditie, maar ook open vensters naar de wereld. De christen moet leren in dat huis te leven, dit betekent dat hij of zij bekend moet worden met de traditie. Dit boek wil daarmee een begin maken, door ons kennis te laten maken met vijfentwintig teksten uit de afgelopen twintig eeuwen van christelijk denken. Van elke tekst is een fragment opgenomen en wordt voorafgegaan door een toelichting en gevolgd door enkele gespreksvragen.

De teksten zijn opgedeeld in vier perioden: De Vroege Kerk (1-500), de Middeleeuwen (500-1500), de Reformatie en Nadere Reformatie (16e-18e eeuw) en de (post)moderne tijd (17e eeuw-heden). Uit elke periode worden enkele kenmerkende vertegenwoordigers gekozen. Zo lezen we onder andere Polycarpus van Smyrna, Bernardus van Clairvaux, Gisbertus Voetius en Soren Kierkegaard. Telkens zijn het steeds relatief korte fragmenten die worden weergegeven. Het boek als geheel vormt een goed startpunt om thuis te raken in de christelijke traditie.