Harriet Beecher Stowe, De hut van oom Tom

Stowe, Hut van oom TomUncle Tom’s Cabin van Harriet Beecher Stowe behoort tot de klassieken van de Amerikaanse literatuur. Het vormt een felle aanklacht tegen de slavernij. Gepubliceerd in 1852 was dit het eerste boek dat de mensonterende en immorele praktijken van de slavernij voor een breed publiek bekend maakte. Het boek werd als snel een internationale bestseller en speelde een belangrijke rol in de discussie rond de afschaffing van de slavernij. Het boek laat zien hoe er goede meester zijn die hun slaven goed beh
andelen, maar hoe er ook de grootste gruweldaden ongestraft begaan kunnen worden. De slaven werden niet gezien als mensen, maar als goederen, soms nog minder waard dan het vee.

In het boek volgen we de lotgevallen van Oom Tom, een slaaf die door geldgebrek van zijn meester verkocht wordt. Hij wordt bij zijn vrouw en kinderen weggehaald door een slavenhandelaar naar de gevreesde katoenplantages gebracht. Aanvankelijk komt hij bij een goede meester, maar als deze plotseling sterft wordt hij verkocht aan de wrede plantagehouder Simon Legree. Wanneer Tom weigert een andere slaaf af te ranselen wordt hij zelf afgetuigd. In het onderstaande citaat lezen we de weigering van Tom, waarbij hij beseft dat hij het eigendom van een Ander is. Tegelijk is ook te zien hoe de Schrift misbruikt werd om de misdaden van de slavernij goed te praten.

“Hier, jij, die je zoo vroom wilt houden, heb je nooit in je Bijbel gelezen: “Dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw heeren?” En ben ik je heer niet? Heb ik niet mijn twaalfhonderd dollars voor je uitgeteld? En ben je thans dus de mijne niet naar lichaam en ziel? Zeg mij, ben ik je meester?’ vervolgde hij, terwijl hij Tom een schop gaf. Midden in de diepte van zijn lichamelijk lijden, terneergebogen door die onmenschelijke wreedheid, scheen deze vraag een straal van hoop en vreugde in zijn ziel te werpen. Eensklaps richtte hij zich op, vestigde een ernstigen blik naar boven, en terwijl bloed en tranen zich op zijn wangen met elkaar vermengden, riep hij uit: ‘Neen, neen, neen! mijn ziel is de uwe niet, massa! U heeft die niet gekocht, u kan die niet koopen! Zij is gekocht en betaald door Eén, die haar zal weten te bewaren; neen, neen, u kan mij geen kwaad doen!”

Klik hier voor een Nederlandse vertaling van De hut van oom Tom. Klik hier voor de originele Engelstalige editie.