Stephen R. Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Covey, Zeven eigenschappenSeven habits of highly effectual people is het bekendste boek over leiderschap. Sinds de eerste editie in 1989 zijn er al meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht in 38 talen. Dit succes van Covey is misschien wel het beste bewijs voor de effectiviteit van zijn methode. In dit boek beschrijft Covey zeven ‘gewoonten’ om te komen tot een gebalanceerd en succesvol leven. De auteur stelt dat we ons niet afhankelijk moeten laten worden van andere mensen of dingen. Wijzelf zijn verantwoordelijk en hebben de taak om proactief te handelen. Hij stelt voor om een persoonlijk statuut te ontwikkelen: wat zijn de dingen die mij ten diepste drijven? Hoe geef ik vorm aan mijn diepste overtuigingen. Hoe wil ik herinnerd worden? Vervolgens is het de kunst om vanuit die diepste overtuigingen je leven in te vullen. Het boek gaat heel erg uit van het Amerikaanse maakbaarheidsideaal: Jij bent de meester van je eigen leven en verantwoordelijk voor succes. Toch zit er veel waarheid in en kan het helpen om jezelf te focussen op de kern. Een stevige christelijke doordenking en Bijbelse correctie is hierbij wel nodig als aanvulling. Een christen is niet vrij in het kiezen van zijn levensdoelen, maar is ook daarin onderworpen aan Gods Woord.

Volgens Covey is effectief leidinggeven aan veranderen een kwestie van een drietrapsraket. De eerste trap bestaat uit drie eigenschappen die gericht zijn op persoonlijke en individuele ontwikkeling. Ze zorgen ervoor dat je je als persoon onafhankelijk leert op te stellen. De drie daaropvolgende eigenschappen gaan over effectief samenwerken en vormen de tweede trap. De zevende eigenschap gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de overige zes eigenschappen. Deze eigenschap vormt de derde trap, samen met de achtste eigenschap: het vermogen van mensen om volgens hun volledige potentie te leven en om anderen te inspireren om hetzelfde te doen. De zeven eigenschappen zijn:

  1. Wees proactie
  2. Begin met het einddoel voor ogen
  3. Belangrijke zaken eerst
  4. Denk win-win
  5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  6. Werk synergetisch
  7. Houdt de zaag scherp