J.C. Ryle, Christen zijn in het dagelijks leven

Ryle, christen zijnIn dit heel direct geschreven boek gaat Ryle in eenentwintig hoofdstukken in op allerlei zaken uit de praktijk van het christenleven. Thema’s als zelfbeproeving, Bijbellezen, ziekte, vrijheid, ijver en liefde komen aan de orde. Heel direct spoort Ryle in elk hoofdstuk aan tot zelfonderzoek. Telkens wijst hij erop dat het van het uiterste belang is om zeker te zijn van de zaligheid. Het geloof is een hartenzaak, die alle aspecten van het leven beïnvloedt. Elke centimeter van ons bestaan moet door Christus geheiligd worden. Ryle waarschuwt ernstig degenen voor wie het geloof alleen buitenkant is. Hij nodigt zijn lezers om de toevlucht te nemen tot Christus in het geloof. En spreekt over de rijke beloften voor de ware gelovigen. Een aansprekend boek dat je aan het denken zet.

John Charles Ryle (1816-1900) was een tijdgenoot van Charles Hadden Spurgeon. Hij werd geboren vlakbij Liverpool. Hij schrijft hoe hij vanaf zijn zevende tot zijn eenentwintigste nauwelijks heeft gebeden of Bijbel gelezen. Dit veranderd in 1837 als hij diep wordt geraakt door een preek over Efeze 2 vers 8: ‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave‘. Toen de bank van zijn vader failliet ging en hij en zijn familie berooid achterbleven, werd hij predikant. Na enkele gemeenten gediend te hebben kwam hij in 1861 in Stradbroke. Daar schreef hij Christen zijn in het dagelijks leven. In 1880 wordt hij bisschop van Liverpool. Ryle overlijdt twintig jaar later op de leeftijd van 84 jaar.