C.S. Lewis, De leeuw, de heks en de kleerkast

Lewis, De leeuw, de heks en de kleerkastC.S. Lewis (1898-1993) is de bekendste apologeet uit de twintigste eeuw. Zijn boeken worden door miljoenen mensen gelezen. Dit geldt ook voor de Kronieken van Narnia, een fantasy verhaal over Narnia, het land achter de kleerkast. De leeuw, de heks en de kleerkast is het tweede deel uit de zevendelige serie en is het meest bekend. Vier kinderen, Peter, Susan, Edmund en Lucy, wonen tijdelijk bij een professor op het platteland van Engeland. In het huis ontdekken ze een bijzondere kleerkast. Via deze kast komen ze in het sprookjesland Narnia. In Narnia is het altijd winter en heerst de boze ijskoningin. Terwijl ze daar zijn komt Aslan, een indrukwekkende leeuw. Hij bevrijdt Narnia van de betovering, door zich te laten doden. Uiteindelijk worden de vier kinderen koningen en koninginnen van Narnia. De parallellen met de Bijbel zijn overduidelijk en het boek is vol van christelijke symboliek. Toch voert het te ver om het boek te lezen als een allegorie, zo is het ook nooit bedoeld. Wat Lewis wel doet is dat hij dat hij zijn jonge lezers bekend maakt met christelijke thema’s en een christelijke moraal.

De gehele Narnia Kronieken bestaan uit zeven delen.  Het eerste deel Het neefje van de tovenaar gaat over de schepping en de komst van het kwaad in Narnia. De leeuw, de heks en de kleerkast is het tweede deel, maar werd als eerste geschreven.Thema’s als vergeving van zonden en verzoening komen er aan de orde. In het derde deel is getiteld Het paard en de jongen en speelt zich af in dezelfde tijd als het tweede deel. In het vierde Prins Caspian, keren de kinderen terug naar Narnia. In het vijfde en zesde deel, De reis van het drakenschip en De zilveren stoel volgen we Eustaas, het verwende neefje van de kinderen. Hij ontmoet Aslan en wordt veranderd. Het zevende deel  Het laatste gevecht, gaat over de komst van de antichrist, het einde der tijden en het laatste oordeel.