Didachè

Cover Didache versie5 def frontDe Didachè is een Vroegchristelijk geschrift uit de eerste of tweede eeuw, geschreven door een onbekende auteur. Didachè betekent ‘leer’ of ‘onderwijs’, het is het oudst bekende catechetische werk uit de christelijke kerk. De volledige titel luidt: ‘Het onderwijs van de Heere door de twaalf discipelen aan de volken’. Dit gaat direct terug op het zendingsbevel uit Mattheüs 28 vers 19. Het boek bestaat uit zestien korte hoofdstukken, onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel bevat aanwijzingen voor het leven en gaat over de twee wegen: de weg van het leven en de weg van de dood. Het tweede deel bevat praktische aanwijzingen rondom de doop, het vasten en het avondmaal. Het derde deel gaat over het kerkelijk leven, zoals gastvrijheid, de samenkomsten en de verkiezing van ambtsdragers. Het laatste hoofdstuk bevat een oproep om gereed te zijn wanneer Christus terugkomt.

“Er zijn twee wegen, één van het leven en één van de dood. Er is echter een groot verschil tussen de twee wegen. Dit is de weg van het leven; ten eerste: u zult God, die u gemaakt heeft liefhebben, ten tweede: en uw naaste als uzelf. Alles wat u niet wilt dat u overkomt, doe dat ook een ander niet aan.”

In het Nederlands is de vertaling van Arjen de Kok aan te raden. Deze uitgave bevat naast een nauwkeurige Nederlandse vertaling, ook de Griekse editie en een heel aantal notities en achtergronden. Een Engelse editie is hier te vinden en de originele Griekse versie hier