Thomas Boston, Het kromme in het levenslot

boston-kromme-in-het-levenslotElk mens maakt verdrietige dingen mee. De één meer dan de ander, maar niet ontkomt eraan. Dat geldt ook voor Thomas Boston (1676-1732). Zijn leven was niet gemakkelijk. Hij kampte met een zwakke gezondheid, maar liefst zes van zijn kinderen stierven op jonge leeftijd. Zijn vrouw leed jarenlang onder zware depressies, die zijn weerslag hadden op het hele gezin. De vraag is: hoe ga je om met zulke tegenslagen? Een vraag die ook de moderne mens kan bezighouden. Vele zelfhulpboeken zijn erover vol geschreven. Thomas Boston schreef er, bijna aan het einde van zijn  leven, ook een boek over. Hij gaf het de titel ‘The Crook in the Lot‘,  vertaald als ‘het kromme in het levenslot’. In dit boek worden geen zelfhulpstrategieën uit de doeken gedaan, maar wijst Boston op de soevereiniteit van God. Heel nadrukkelijk stelt hij dat God Degene is die de kromming aanbrengt. De mens moet leren om zichzelf te vernederen en te buigen onder de hand van God. Dit klinkt in de eerste instantie heel hard. Alle vooroordelen die er over het christendom heersen lijken hier bevestigd te worden. Wie het zo leest heeft Boston echter niet begrepen. Zijn antwoord is geen lijdelijk buigen onder God, zoals een slaaf onder zijn meester. Boston spreekt over een gelovig buigen, zoals een kind voor zijn vader, waarin je mag vertrouwen op Gods wijsheid en goedheid. Waar wij het kromme niet kunnen begrijpen, mogen we erop vertrouwen dat God weet wat Hij doet. Alleen door het geloof krijgen we een juist zicht op het kromme. Het geloof in Christus, die Zelf verzocht is geweest en heeft geleden. De gelovige mag zich zo onder God vernedering, in de wetenschap dat Gods tijd op de vernedering een volkomen verhoging zal volgen. Een waardevol boekje van een ervaringsdeskundige, die de Bijbelse weg wijst.

Enkele van de praktische aanwijzingen die Boston geeft, wanneer we in aanraking komen met het kromme:
(1) Beschouw de kromming als het werk van God in Christus. In de kromming mag u het werk van de Vader bespeuren.
(2) Kijk naar de God die u de kromming geeft. Wanneer je ziet op Zijn heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid en genade, besef je dat Hij geen onrecht doet.
(3) Besef hoeveel werk de Heere aan u heeft besteed. Hij doet het om u zalig te maken.

Klik hier voor de Engelstalige versie en hier voor een Nederlandse vertaling (pdf).