Ludo van Eck, Het boek der kampen

Eck, Boek der kampenEen indrukwekkend boek over een van de meest gruwelijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Niets is gecensureerd, niets is achtergehouden, niets is verbloemd. Het Boek der kampen laat door foto’s en verhalen de gruwelijke realiteit van de Nazi-concentratiekampen in al zijn monsterlijkheid zien. Het boek is het levenswerk van Ludo van Eck, zelf een gewezen gevangene van Dachau. Na de bevrijding ging hij naar alle kampen toe, verzamelde foto’s en registreerde ooggetuigenverslagen. Met maar één doel: opdat wij nooit zouden vergeten! Het boek, voor het eerst uitgegeven in 1970, is nu geheel herzien en aangevuld met honderden nieuwe foto’s. Het is een boek dat iedereen met enige regelmaat zou moeten openslaan. Het herinnert ons aan dat waartoe de mens in staat is, aan de gruweldaden die onder onze neus hebben plaatsgevonden. Wie het boek uit heeft, heeft maar één wens: dit nooit meer!

In het Boek der Kampen worden alle belangrijke concentratiekampen van WO II behandeld in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen. Ook is een Europese overzichtskaart van al deze kampen in het boek opgenomen. Elk hoofdstuk behandeld een concentratiekamp. We lezen achtergronden, feiten, cijfers, maar vooral veel getuigenissen en foto’s. Hierbij is niets gecensureerd of achtergehouden. Naast vele foto’s van lijken, uitgemereld, vermoord of verbrand, vinden we ook foto’s van zelfmoorden en martelingen. Soms zien we blijdschap, maar op de meeste foto’s is het lijden te proeven. Met een huivering moet je constateren dat Paulus in Romeinen 3 gelijk had.