Daniel Defoe, Robinson Crusoe

Defoe, Robison CrusoeDaniel Defoe (1660-1731) was een belijdend christen. Hij behoorde tot de zogenaamde dissenters. Hij schreef verschillende werken waarin hij de positie van de dissenters verdedigde. Zijn bekendste werk is echter Robinson Crusoe. Het wordt wel beschouwd als de eerste roman en is één van de meest gepubliceerde boeken. Het boek is het fictieve dagboek van Robinson Crusoe, die na een schipbreuk op een onbewoond eiland terecht komt. Hij bouwt een primitief huis en probeert in zijn onderhoud te voorzien. Hij leert geiten fokken en teelt uit één gevonden graankorrel een veld vol tarwe. Hij ontmoet kannibalen, redt er één van de dood. Hij geeft hem de naam vrijdag en maakt hem tot zijn hulp en metgezel. Maar liefst achtentwintig jaar verblijft hij op het eiland. Uiteindelijk keert hij terug naar de bewoonde wereld. Zijn christelijke achtergrond is ook in dit boek overal te merken.

Het boek is vol van christelijke thematiek. Op het eiland leest hij de Bijbel en bekeert zich. Zijn gang naar zee was tegen de wens van zijn vader en hij vraagt vergeving voor deze opstandigheid. Robinsons leert vertrouwen op de voorzienigheid van God. Ook anderen vertelt hij over Christus, zoals Vrijdag, de geredde kannibaal. Deze wordt bekeerd tot het christendom.  Het werk kan dan ook gelezen worden als een spirituele biografie. Op de achtergrond horen we de verhalen van de verloren zoon, van Job en Jona. De theologische thema’s en overpeinzingen (in sommige bewerkingen weggelaten) geven het boek een diepere lading dan alleen maar een spannende avonturen roman. Om die reden zeker het lezen het waard.

Kik hier voor het Engelstalige origineel en hier en hier voor een Nederlandse vertaling. In veel verkorte en bewerkte edities zijn de theologische delen weggelaten.