Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd

Mak, Hoe God verdween uit JorwerdHoe God verdween uit Jorwerd is een boek met een pakkende titel, die de lading niet geheel dekt. In het boek beschrijft Geert Mak de ontwikkeling van het Friese dorp Jorwerd, tussen 1945 en 1995. De biografie van een dorp. Op boeiende wijze beschrijft hij hoe het dorp de slag met de moderniteit en secularisatie verliest. Het dorp wordt leger en leger, zowel in letterlijk als in geestelijk opzicht. De sociale cohesie verdwijnt, de cultuur van het boerenleven eveneens. Het leven verplaatst zich meer en meer naar de stad. De machines verschijnen, de winkels verdwijnen. De stad wint het van het platteland. Anders dan de titel doet vermoeden krijgt de secularisatie maar beperkt aandacht. Slechts één hoofdstuk is er in het bijzonder aan gewijd. We lezen hoe de kerk meer en meer naar de rand van de samenleving verdwijnt en zijn relevantie verliest. De titel zou wat dit betreft misschien beter kunnen zijn ‘Hoe Jorwerd God vergeten heeft’. Hoe God verdween uit Jorwerd geeft een boeiend inzicht in de ontwikkelingen van onze cultuur in de vorige eeuw.

‘Zoals een stad het moet hebben van verandering en vernieuwing, zo hebben veel plattelandssamenlevingen zich eeuwenlang kunnen handhaven door stabiliteit en voorspelbaarheid. In een werden kinderen uitgelachen omdat ze níet met de mode meegingen, in een dorp omdat ze wél met het nieuwe meededen.’