Bernard Cottret, Calvijn Biografie

Cottret, Calvijn biografieEen biografie van Johannes Calvijn (1509-1564) moet je gelezen hebben. De biografie van Cottret is dan een aanrader. Het is een boeiend geschreven, lijvige, biografie van een bijzonder mens.  Cottret weet zowel afstand te houden van het zeer negatieve imago dat soms aan Calvijn kleeft, als van het hagiografische beeld dat sommige anderen van hem hebben.  De historicus tekent Calvijn als een bescheiden man met een ijzeren wil. Calvijn wordt geplaatst tegen de kerkelijke, filosofische en culturele achtergrond van die tijd. We zien hoe hij in Frankrijk is gevormd en nooit is losgekomen van zijn vaderland. Ook wat dat betreft was hij altijd een balling en vreemdeling. We volgen hem in zijn nimmer aflatende strijd voor het zuivere geloof. We komen hem tegen als een mens, soms open en tolerant en op andere momenten hard en onvermurwbaar. Calvijn blijkt geen held noch een tiran maar een mens met gaven en zwakheden, die van genade leefde.