Nel Benschop, Gouddraad uit vlas

Nel Benschop, Gouddraad uit vlasNel Benschop (1918-2005) was tijdens haar leven de best verkochte dichteres van Nederland. Meer dan drie miljoen exemplaren van haar werk zijn er verkocht. Nel werd geboren in een gereformeerd gezin in Den Haag. Tot haar pensioen werkte ze in het onderwijs. Ze schreef haar eerste gedichten in 1948. Haar eerste bundel Gouddraad uit vlas verscheen in 1967. De uitgever Kok uit Kampen had aanvankelijk twijfels, maar waagde het toch. De bundel was een enorm succes en werd meer dan zestig keer herdrukt. Na deze eerste bundel volgden er nog zestien. Haar laatste bundel Zie de mens verscheen in 1999. Veel van haar gedichten gaan over geloofsvertrouwen, over liefde en troost, over moeite, zorgen en verdriet. In haar gedichten wijst ze telkens op de trouwe zorg van God. Vanwege het christelijke karakter werden haar gedichten in literaire kring niet erg serieus genomen. Haar uitgever zij na haar dood over haar: ‘Nel Benschop was een oprechte, blijmoedig gelovende vrouw die een duidelijke boodschap had en die via haar gedichten het evangelie uitdroeg.’

Kruisdragen

Hebt ge wel ooit bedacht in uw verdriet
dat lijden is: te worden uitgekozen
het kruis te dragen van uw Heer, en niet
de onderworpenheid van machtelozen ?

Hebt ge wel ooit bedacht wanneer ge schreit,
dat elke traan door Hem wordt opgevangen,
en dat Hij die bewaart als kostbaarheid
Hem dierbaarder dan duizend eng’lenzangen?

Hebt ge wel ooit bedacht wanneer ge zucht
om alles, wat u God heeft afgenomen,
dat slechts wie niets-bezittend tot Hem vlucht
in ‘t Koninkrijk der hemelen kan komen?

En hebt ge ooit bedacht : Wat ik begeer
in Jezus’ naam, mag ik vrijmoedig vragen?
Dan zult g’ uw kruis, in ‘t voetspoor van uw Heer,
met opgeheven hoofd ten hemel dragen.