Martyn Lloyd Jones, Predikers en prediking

Lloyd Jones, Predikers en predikingHij wordt wel ‘de laatste Puritein’ genoemd: Martyn Lloyd Jones (1899-1981). Hij gaf een veelbelovende carrière als arts op om predikant te worden in een klein dorpje in Wales. Het grootste deel van zijn leven was hij predikant in de Westminster Chapel in Londen, die elke zondag afgeladen vol zat. Hij wordt beschouwd als één van de beste predikers van de vorige eeuw. Met kracht en autoriteit verkondigde hij elke zondag en vaak ook door de week het evangelie. Voor velen was hij tot zegen. De prediking van het Woord, gebaseerd op studie en exegese, vormde voor hem het hart van de gemeente.  Lloyd Jones was ervan overtuigt dat door de prediking van het Woord de Geest harten verbreekt en mensen zaligmaakt. Voor alles heeft de kerk daarom een krachtige evangelieverkondiging nodig. In scherpe bewoordingen wijst hij iedereen af die een alternatief voor de prediking zoekt. In Predikers en prediking doet Lloyd Jones handreikingen aan jonge predikanten. Hij gaat in op allerlei aspecten rondom de prediking. Zorgvuldige studie, voortdurend gebed en een grote afhankelijkheid van de Geest gaan voor hem hand in hand. Zijn evenwichtige, praktische en tegelijk geestelijke insteek is zeer leerzaam. Vandaag de dag lijkt zijn boek meer actueel dan ooit. In een tijd waarin de prediking steeds meer aanzien verliest is het goed om ons opnieuw met Lloyd Jones te verwonderen over het wonder van de prediking. Een boek dat elke prediker en misschien ook elke hoorder gelezen moet hebben. 

„De Kerk van Christus heeft de prediking als primaat. Deze is haar van Godswege gegeven als eerst en ultiem. Wie gemeente zegt, zegt prediking. Zij vormen een onlosmakelijke twee-eenheid. De Kerk des Heeren bestaat bij de gratie van de verkondiging, omdat zij daaruit voortkomt. Omdat zij daaruit geboren is. Daarnaast wordt de Kerk gedurig door de prediking onderhouden. Zij wordt erdoor in leven gehouden en gevoed. Ontneem haar de prediking en zij zal weldra een gewisse dood sterven, omdat zij zonder voedsel geen Kerk meer is en zijn kan.”

‘Predikers en prediking’ is onlangs opnieuw uitgegeven onder de titel ‘Waarom landt de boodschap niet?’ De originele lezingen zijn hier terug te beluisteren.