Verantwoording

De honderd boeken die gekozen zijn betreft een persoonlijke selectie. De lijst is tot stand gekomen na jarenlang lezen en verzamelen. De boeken zijn onderverdeeld in drie categorieën: geloof en theologie, literatuur en poëzie en geschiedenis en maatschappij.

Allereerst zijn zoveel mogelijk de grote christelijke klassieken opgenomen. Boeken die zich door de eeuwen heen bewezen hebben. Ze behoren bij het christelijke erfgoed der eeuwen (o.a. De didacheDe Belijdenissen, De stad Gods, De navolging van Christus, De vrijheid van een christenmens, De Institutie en De christenreis). Verder enkele boeken over het gebed (Beslagen vensters), over het dagelijks leven als christen (o.a. Christen-zijn in het dagelijks leven en Navolging), over de omgang met het lijden (Het kromme in het levenslot, Verdriet, dood en geloof) en over de tijd waarin wij leven (En voort wentelen de eeuwen en Ongeloof en revolutie). Ten slotte nog enkele getuigenissen vanuit de vervolgde kerk (Zij mogen de hemel niet zien en Vergeef mij Natascha) en getuigenissen vanuit zending en evangelisatie (Het kruis in de asfaltjungle en Vijf kruisen in de jungle).

In de categorie literatuur en poëzie is allereerst een selectie gemaakt van wereldliteratuur (o.a. Utopia, De Heerser, Gulliver’s reizen, Twintigduizend mijlen onder zee en Alleen op de wereld). Daarnaast is er Nederlandse literatuur (o.a. Kees de Jongen, De laatste wagon en Het wezen van de olifant) en christelijke literatuur (o.a. Achtendertig Nachten, Het negende uur) opgenomen. Wat de poëzie betreft zijn er twee verzamelbundels opgenomen (Gedicht gedacht en Domweg gelukkig in de dapperstraat) en enkele bundels van christelijke dichters (Guido Gezelle, Nel Benschop, Gerrit Achterberg).

De derde categorie is die van geschiedenis en maatschappij. Sommige boeken in deze categorie geven inzicht in een andere cultuur (o.a. De Vliegeraar en Het huis van de moskee), andere boeken brengen één bepaald thema onder de aandacht zoals slavernij (De hut van oom Tom), armoede (Het pauperparadijs), politiek (Je hebt het niet van mij, maar…) of dementie (Hersenschimmen). De maatschappelijke ontwikkelingen van de vorige eeuw leren we kennen door (populaire) geschiedschrijving (De eeuw van mijn vader en De Gereformeerden) of door literatuur uit die tijd (o.a. 1984, Animal Farm en Oeroeg). Ook de Tweede Wereldoorlog komt aan bod: de Jodenvervolging (Het Achterhuis) en de gruwelijkheid van de concentratiekampen (o.a. Het boek der kampen en Nacht). Maar ook boeken die getuigen van geloofsmoed tijdens diezelfde oorlog (o.a. De schuilplaats, en Nacht und Nebel). Daarnaast zijn er een aantal biografieën opgenomen van belangrijke en invloedrijke mensen (o.a. Augustinus, Calvijn, Bonhoeffer, Churchill, Nelson Mandela).

Er is bewust voor gekozen om breder te kijken dan alleen de christelijke traditie. Sommige boeken kunnen schokken, met anderen zul je het volstrekt oneens zijn. Toch is het goed kennis te nemen van deze boeken. Hun invloed is merkbaar om ons heen en ze geven inzicht in het denken van hen die zonder God leven. De grens is getrokken bij die boeken waarin zwarte magie een grote rol speelt of die vol staan met te expliciete seksuele scènes. Die kan ook een christen beter ongelezen laten.