Register

Geloof en theologie

n.n. Didache
n.n. Brief aan Diognetus
Aurelius Augustinus Belijdenissen
Aurelius Augustinus De stad Gods
Herman Bavinck Voort wentelen de eeuwen
Bonhoeffer Navolging
Thomas Boston Het kromme in het levenslot
John Bunyan De christenreis
Johannes Calvijn Institutie
Anselmus van Canterbury Waarom God mens werd
Bernardus van Clairvaux God liefhebben
Bernard Cotrett Calvijn Biografie
Thomas à Kempis De navolging van Christus
Kierkegaard Vrees en beven
H.F. Kohlbrugge De wet bevestigd
C.S. Lewis Verdriet, dood en geloof
Martyn Lloyd Jones Predikers en prediking
Maarten Luther De vrijheid van een christen
Ewald Makay Een leeskamer in het grote huis
Henri Nouwen Eindelijk thuis
Blaise Pascal Gedachten
J.C. Ryle Christen-zijn in het dagelijks leven
C.H. Spurgeon Rondom de enge poort
H. Veldkamp Beslagen vensters
P. Vermeer Augustinus de zielzorger

 

Literatuur en poëzie

Aarts & Van Etten Domweg gelukkig in de Dapperstraat
Kader Abdolah Het huis van de moskee
Gerrit Achterberg En Jezus schreef in ‘t zand
Harriet Beecher Stowe De hut van oom Tom
Nel Benschop Gouddraad uit vlas
J. Bernlef Hersenschimmen
Godfried Bomans Erik of ’t klein insectenboek
Frances. H. Burnett De geheime tuin
Daniël Defoe Robinson Crusoë
Guido Gezelle De mooiste gedichten
Hella Haasse Oeroeg
Khaled Hosseini De vliegeraar
Krijn de Jong Gedicht gedacht
Franz Kafka Het proces
C.S. Lewis De leeuw, de heks en de kleerkast
Hector Malot Alleen op de wereld
Thomas Moore Utopia
Henri Nouwen Negende uur
George Orwell 1984
George Orwell Animal Farm
Jonathan Swift Gullivers Travels
Toon Tellegen Het wezen van de olifant
Theo Tijssen Kees de Jongen
Jules Verne Twintigduizend mijlen onder zee
Janne IJmker Achtendertig nachten

 

Geschiedenis en maatschappij

Red. Toespraken die de wereld veranderden
Agnes Amelink De Gereformeerden
Floris B. Bakels Nacht und Nebel
Corrie ten Boom De schuilplaats
Stephen Covey Zeven eigenschappen
Sabine Dardenne Ik was twaalf en fietste naar school
Ludo van Eck Het boek der kampen
Desiderius Erasmus Lof der Zotheid
Anne Frank Het achterhuis
Suzanna Jansen Het pauperparadijs
Boris Johnson The Churchill factor
Flavius Jospehus De Joodse oorlogen
Sergei Kourdakov Vergeef mij Natascha
Joris Luyendijk Je hebt het niet van mij, maar…
Niccolò Machiavelli De heerser
Nelson Mandela De lange weg naar de vrijheid
Geert Mak De eeuw van mijn vader
Geert Mak Hoe God verdween uit Jorwerd
Eric Metaxas Bonhoeffer, biografie
Soon Ok Lee Zij mogen de hemel niet zien
Jac. Overduin Hel en hemel van Dachau
Groen van Prinsterer Ongeloof en revolutie
Leon Uris Exodus
Elie Wiesel Nacht
David Wilkerson Het kruis in de asfaltjungle

 

Deze lijst bevat momenteel 75 boeken en wordt nog aangevuld.